درخواست دوره آموزشی برای صنعت ورزش

آکادمی صنعت ورزش ایران (ایرانسیا) با امکانسنجی نیازهای آموزشی برای تمامی بخش های صنعت ورزش که در زیر اشاره شد است.

 • فدراسیون ها
 • فروشگاه ها
 • باشگاه ها
 • مجموعه های تفریحی
 • توانمند سازی دانشجویان
 • توانمند سازی دانش اموختگان
 • کارخانجات
 • سالن های توانبخشی و حرکات اصلاحی
 • کلینیک های درمانی
 • آکادمی ها
 • مدارس تخصصی
 • کسب و کارها
  در حوزه بازاریابی و فروش،مدیریت،پرداخته و برنامه های آموزشی ویژه ای را برای هر سازمان طراحی و اجرا می کند.

درخواست دوره آموزشی گرایش های تربیت بدنی

دوره آموزشی برای گروه فیزیولوژی ورزشی

 1. الف-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
 2.  ب- فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 3.  ج- فیزیولوژی فعالیت بدنی محض
 4.  د- فیزیولوژی فعالیت بدنی بالینی
 5.  ه-تغذیه ورزشی

دوره آموزشی برای گروه مدیریت ورزشی

 1. الف-مدیریت بازاریابی در ورزش
 2.  ب-مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
 3.  ج-مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
 4.  د-مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی
 5.  ه-مدیریت رسانه‌های ورزشی
 6.  ح-مدیریت رویدادهای ورزشی.

دوره آموزشی برای گروه آسیب وحرکات اصلاحی

 1.  الف- حرکات اصلاحی
 2.  ب- امدادگر ورزشی
 3.  ج- تربیت بدنی ویژه (معلولین)

 دوره آموزشی برای گروه رفتار حرکتی

 1. الف- یادگیری و کنترل حرکتی
 2.  ب- رشد حرکتی
 3.  ج- آموزش تربیت بدنی

 دوره آموزشی برای گروه بیومکانیک ورزشی

 1.  الف– بیومکانیک پایه ورزشی
 2.  ب– بیومکانیک عملکرد ورزشی
 3.  ج– بیومکانیک بازتوانی ورزشی
 4.  د– بیومکانیک و مهندسی ورزشی

 دوره آموزشی برای گروه روانشانی ورزشی

این دوره های آموزشی با یک رویکرد عملیاتی و منطبق با نیازهای سازمان

برنامه های اختصاصی و منطبق با نیازهای سازمان، تاثیر چشمگیری در توسعه و بهبود مهارت و شایستگی های تیم های بازاریابی و فروش، خواهد داشت. این برنامه ها در قالب پروژه های ارزیابی و پرورش استعدادهای تیم بازاریابی و فروش، در سازمانها اجرا می گردد.

لطفا جهت ارتباط با کارشناسان ما فرم زیر را تکمیل کنید.