باشگاه مدیران ورزش

sportstalkca - باشگاه مدیران ورزش

مدیران حرفه ای در ورزش چگونه می اندیشند؟

باشگاه مدیران ورزش محلی برای شبکه سازی در صنعت ورزش ایران

باشگاه مدیران ورزش

ایجاد یک محل ویژه برای مدیران ورزش ایران، ایده ای بود که از دور زمانی بر سر داشتم و همزمان با تاسیس شرکت ارزش آفرینان صنعت ورزش ایران(اصوا) این ایده به واقعیت تبدیل شد.
باشگاه مدیران ورزش ایران کانونی تخصصی برای برای شبکه سازی مدیران ورزش کشور است.در این کانون مدیران ورزش با تبادل دانش و تجربه های خود ضمن کمک به توسعه مدیریت در ورزش گام های متسحکمی برای رشد ابعاد شخصی و حرفه های خود بر می دارند.

بنابراین از شما مدیران ورزش توانمند و شایسته دعوت می گردد تا با پیویستن به “باشگاه مدیران ورزش ایران” علاوه بر بهره مندی از مزایا و منافع مختلف موجود به گسترش ارزش آفرینی در صنعت ورزش ایران کمک نماییم.

فرصت باقی مانده به ثبت نام در بزرگترین نشست مدیران ورزش ایران

ثبت نام زود هنگام!

جدیدترین دوره های آموزش صنعت ورزش

19002ca85d6dd16e17dfe5ea4e2b6fff2 400x229 - باشگاه مدیران ورزش
26%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
۳۲۰,۰۰۰ تومان
0
۳۲۰,۰۰۰ تومان
26 mental images 400x229 - باشگاه مدیران ورزش
18%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
۴۰۸,۰۰۰ تومان
0
۴۰۸,۰۰۰ تومان
2
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
در ورزش12 400x229 - باشگاه مدیران ورزش
34%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
۹۴۰,۰۰۰ تومان
2
۹۴۰,۰۰۰ تومان
goal12 400x229 - باشگاه مدیران ورزش
29%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0
۳۵۰,۰۰۰ تومان
inpho 008834441 400x229 - باشگاه مدیران ورزش
40%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
۱۶۸,۰۰۰ تومان
0
۱۶۸,۰۰۰ تومان

15
دوره آموزشی

71
دانشجو

996 ساعت
ساعت آموزش

14
تعداد اساتید

inpho 00883444 scaled - باشگاه مدیران ورزش