حامیان[ایرانسیا] آکادمی صنعت ورزش ایران

حامیان[ایرانسیا] آکادمی صنعت ورزش ایران پایگاهی است برای کسانی که دغدغه توسعه ورزش و سلامت در ایران را دارند

ما در طول تاریخ ورزش ایران همواره با تکیه فرهنگ و هویت بسیار قدرتمند خود جایگاه ویژه ای برای پهلوانان و راد مردان مظور می داشتیم

خیراندیشانی که در جستجوی پاسخ به نیاز معنوی خویش‏اند و به دنبال آفرینش و خلق آینده درخشان برای شکوفایی جوانان هستند و تمایل به ایجاد الگوی اجتماعی راهبری کارآمد و کیفی در اندیشیدن به دیگران دارند و متعهد به انجام کاری در حوزه مسئولیت اجتماعی خویش اند.

بنیاد حامیان دانشگاه تهران بسترآفرینش اعتماد و امکانات اثربخش در جهت توانمندسازی دانشجویان و توسعه دانش و فناوری آکادمی صنعت ورزش ایران می باشد.