سید محمد حسین رضوی

سید محمد حسین رضوی پورفسور مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران هستند

روح الله محمدی

درباره من آدرس پستی: تهران، هفت تیر، خیابان گروسی، ساختمان ۱۵ وب سایت: ایمیل: اینستاگرام:…

داود بایرامی

جمعی از معلم های گروه علمی

لعیا بیدگلی

ناهید جباری

محمد رضا برومند

درباره من وقت آن است که صنعت ورزش کشور به عنوان یک بازوی قدرتمند اقتصاد…

همتا هادیان

درباره من وقت آن است که صنعت ورزش کشور به عنوان یک بازوی قدرتمند اقتصاد…

سید مرتضی طیبی

این نوشته تصویر شاخص ندارد. درباره من آدرس پستی: تهران، هفت تیر، خیابان گروسی، ساختمان…

محمد ابراهیم رزاقی

بهنود الله وردی

درباره من وقت آن است که صنعت ورزش کشور به عنوان یک بازوی قدرتمند اقتصاد…

سید امیر حسینی

درباره من با رویکردی نوین برای موفقیت دوباره ورزش ایران تلاش می کنیم آدرس پستی:…

مسعود نجفی

ایشان دکترای حرفه ای کسب وکار و برندسازی،جنرالیست کسب وکار هستند

امید عسگری

درباره من مشاور و نوروبرندینگ استراتژیست شما هستم. تحقق اهداف بلند و کوتاه مدت هر…